Om oss

Vår historia

Bygg & Miljö Stockholm AB har växt fram av egen kraft, näring har vi hämtat från våra nöjda kunder och våra engagerade medarbetare.

Bygg & Miljö Stockholm AB startades 2006 av Peter Durkfeldt och Lars Lagergren. Verksamheten bestod till att börja med mest av trädgårdsanläggning i privatträdgårdar. Så småningom utvidgades verksamheten till skötsel och anläggningsarbeten i bostadsrättsföreningar. I och med att verksamheten utvidgades så kom verksamheten att växa och allt fler personer anställdes.

2014 hade verksamheten vuxit till en omsättning på 20 Mkr och Bygg & Miljö Stockholm fokuserade på att hitta nya kundsegment inom finplanering och innergårdsrenovering med specialisering på inbyggda tätskikt. Detta var starten i en expansiv tillväxt där Bygg & Miljö Stockholm AB avvecklade sin verksamhet mot privatkunder och även la ned skötsel och vinterhållning för att bli ett renodlat anläggningsföretag med specialkunskap inom tätskikt och innergårdsrenovering.

I dag är Bygg & Miljö Stockholm AB ett företag med omsättning på ca 110 Mkr, ca 10 anställda och med fokus på stabil fortsatt tillväxt. Nu, liksom tidigare, är vår främsta drivkraft våra nöjda kunder och våra engagerade medarbetare.

Tidslinje

Peter Durkfeldt och Lars Lagergren startar Bygg & Miljö Stockholm AB efter att ha arbetet tillsammans med markarbeten åt privatpersoner i ekonomisk förening.

2006

Verksamheten har expanderat med sommar- och vinterskötsel och anläggningsarbeten åt bostadsrättsföreningar. Omsättning ca 11 Mkr med fem anställda.

2013

Fokus på tätskikt och innergårdsrenovering. Bygg & Miljö Stockholm AB erbjuder ej längre privatkunder sina tjänster. Omsättningen ökar till 21 Mkr med 8 anställda.

2014

Bygg & Miljö Stockholm AB bygger 600 kvm egna lokaler på mark i Älta, Nacka.
Verksamheten med sommar- och vinterskötsel avvecklas och bolaget fokuserar helt på anläggningsarbeten, dränering och innergårdsrenoveringar. Omsättningen är nu 26 Mkr med 16 anställda.
Lars Lagergren tillträder som VD och Peter Durkfeldt tillträder som styrelseordförande.

2015

Bygg & Miljö Stockholm AB blir en del av Mikroinvestkoncernen med Mikroinvest Sverige AB som moderbolag.

2016

Verksamheten expanderar kraftigt till en omsättning på 75 Mkr och 27 anställda.

2017

Lars Lagergren avgår som VD och tillträder som koncernchef i Mikroinvest Sverige AB.
Abbe Aras tillträder som VD i Bygg & Miljö Stockholm AB efter att ha arbetat i tre år som arbetschef.

2021

Kunder och medarbetare är vår framtid

Vi ser varje ny kund och nytt projekt som början på ett långsiktigt samarbete. Vi vill växa vidare tillsammans med våra duktiga och engagerade medarbetare och underentreprenörer. Därför vill vi se till att vi är ett företag som månar både om våra kunder och våra anställda eftersom bägge är en förutsättning för att vi ska kunna växa. För att göra det är vi medlemmar i Byggföretagen och Stockholms Byggmästareförening vilket innebär att vi har kollektivavtal och verkar för en bra arbetsmiljö och hederligt företagande. Vi vill hålla en hög kvalitet på vårt arbete och utbildar därför kontinuerligt våra medarbetare. Vi strävar efter en platt och kostnadseffektiv organisation  med delaktighet, lojalitet och ansvar. Det ska vara enkelt att fånga upp bra idéer som utvecklar verksamheten och alla medarbetare ska känna att de kan föra fram idéer. Vi arbetar tillsammans oavsett religion, etnicitet, kön eller politiska åsikter. Och vi vill att det ska vara kul att jobba på Bygg & Miljö Stockholm AB.

Innergårdsupprustning Stockholm

Kvalitet, Miljö och certifiering

För oss på Bygg & Miljö Stockholm är kvalitet och miljö viktigt. Bygg & Miljö Stockholm AB utvecklade år 2016 ett eget verksamhetsledningssystem. År 2022 valde vi att certifiera oss enligt BF9K – ett lednings- och produkt­certifierings­system som ställer krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö anpassat för företag i byggbranschen.

Vi arbetar även systematiskt med att vidareutbilda vår personal och att certifiera företaget. Bland annat är vi anslutna till Tätskiktsgarantier och certifierade av Cecert för fuktskydd av husgrunder. Vi står för en sund konkurrens inom byggbranschen, har kollektivavtal och är givetvis anslutna till ID06.

Stabil ekonomi för din trygghet

Varför vill vi berätta om vår ekonomi för dig? För att visa att du kan känna dig trygg. Våra garantier finns kvar. Vi kommer att finnas kvar, vi kommer kunna fortsätta hjälpa dig. Du som kund kommer inte behöva hitta ett annat företag för att avsluta påbörjade projekt. Vi har från 2013 till idag flerdubblat vår omsättning, haft låg personalomsättning och har projektledare som drivit på projekt och förändringar. Vi har expanderat, nått våra mål och sett till att våra kunder har varit nöjda. Det är genom vår förmåga att fullfölja projekt och ge dig som kund det du behöver, som vi har lyckats. Din trygghet är vår trygghet, ditt projekt är vårt projekt.

Företagsledning

Lars Lagergren

Koncernchef
070-7280031
lars.lagergren@mikroinvest.se

Peter Durkfeldt

Ordförande
070-7280031
peter.durkfeldt@mikroinvest.se

Abbe Aras

VD
073-7280744
abbe@byggomiljo.se

Yasir Alkaysi

Produktionschef
070-7280422
yasir@byggomiljo.se

Anna-Karin Westlund

Ekonomiansvarig
070-7281180
anna-karin@byggomiljo.se

Vi står alltid vid och ivriga att hjälpa.