Mark och anläggning

Finplanering är vår grund!

Bygg & Miljö Stockholm AB är i grunden ett anläggningsföretag och utför markarbeten, finplanering och schakt. Detta innebär att vi färdigställer stenytor, planteringsytor, grusytor, gräsytor mm, men även att vi snickrar förråd, anlägger lekplatser, gång- och cykelbanor och renoverar skolgårdar. Ofta är våra kunder bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och större byggföretag. Vi samarbetar även med landskapsarkitekter och trädgårdsdesigners för att skapa den bästa lösningen för våra kunder.

Mark och anläggning är vår kärnverksamhet och det som byggt Bygg & Miljö Stockholm AB till det företag det är idag. Tack vare den gedigna erfarenhet vi byggt upp kan vi oftast hitta lösningar där andra bara ser hinder.

Vi vet också att inget markarbete är bättre än det arbete som har utförts under ytskiktet, därför tummar vi aldrig på kvaliteten i det dolda arbete vi utför.

Tips

Kontakta oss för kostnadsfri bedömning och offert!