Våra tjänster

Vi utför oftast arbeten som totalentreprenad (ABT06) eller utförandeentreprenad (AB04). Vi deltar gärna tidigt i projektering av projekten vilket gör att kontraktskrivandet för entreprenaden blir enklare och egentligen bara är ett steg till i projektet. När entreprenaden är klar finns vi kvar om det dyker upp tankar om fler arbeten som ni som kund vill ha hjälp med som tex lokalanpassningar och vi lämnar alltid garantier på vårt arbete. Vi försvinner inte bara för att entreprenaden är slut och besiktningen är godkänd!

Innergårdsrenovering

Att renovera en innergård väcker många frågor, som tex vilken belastning klarar gården? Behövs förstärkningar? När måste tätskiktet bytas för att inte betongbjälklaget ska skadas? Vad vill vi använda innergården till? Kan vi använda underliggande lokaler på ett bättre sätt?

På Bygg & Miljö Stockholm AB har vi mångårig erfarenhet av att hjälpa bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att renovera innergårdar på ett kostnadseffektivt sätt. Vi hjälper er med alltifrån konstruktionsberäkningar och tätskikt till utformningen av er innergård så att den blir så som ni vill ha den.

Mark och anläggning

På Bygg & Miljö Stockholm AB har vi arbetat med mark och anläggning sedan vi startade 2006. Det har gett oss en gedigen erfarenhet och vi utför allt som kan behövas inom finplanering och schakt. Detta innebär att vi färdigställer stenarbeten, planteringsytor, grusytor, bygger förråd och altaner och anlägger naturgräs eller konstgräs. Utöver det schaktar vi och lägger VA, el och gas. Vi anlägger även lekplatser, GC-banor, vägar samt renoverar skolgårdar och mycket mer. Kontakta oss gärna om ni har ett projekt inom mark och anläggning så kan vi berätta mer.

Tätskikt och gjutasfalt

Inbyggda tätskikt är vår specialitet. Det innebär att vi renoverar och nyanlägger tätskikt som när allt är klart är dolt för ögat. Ett fungerande tätskikt är nödvändigt för att skydda underliggande konstruktioner. Detta ställer stora krav på oss och vi är givetvis anslutna till Tätskiktsgarantier AB, vilket gör att vi kan lämna 10-års garanti på de tätskikt vi utför. Inbyggda tätskikt finns tex i innergårdar, parkeringshus, garage, terrasser och balkonger. Ofta kombineras konstruktioner med inbyggda tätskikt med ett ytskikt av mastix eller gjutasfalt, som är en typ av segare asfalt vilken bättre hjälper till att hålla vatten borta.

Dränering

Klimateffekter ökar fuktbelastningen generellt på våra breddgrader och fukt från marken skadar på sikt grunden i en byggnad och leder till försämrat inomhusklimat. En väl utförd dränering gör att fastighetens grund skyddas och leder till bättre inomhusklimat och ofta även minskat behöv av uppvärmning. Ofta kan även källarlokaler i en dränerad fastighet användas på ett helt nytt och mer ekonomiskt sätt när de får ett trevligare klimat. För att göra ett gott dräneringsarbete krävs kunskap och erfarenhet kring vattenflöde och avrinning. Detta är något som vi tillägnat oss på Bygg & Miljö Stockholm AB. Ibland ställs vi inför utmaningar, men genom att kombinera vår kunskap av dränering och tätskiktsarbeten har vi de bästa förutsättningarna att lösa alla problem.

Betongkonstruktioner

Skadade betongkonstruktioner möter vi ofta när vi renoverar tätskikt med eftersatt underhåll. Vatten och salt skadar betongkonstruktionerna och vi har arbetat upp en gedigen kompetens på att renovera och byta betongkonstruktioner. Vi utför armeringar och förstärkningar och byter stålbalkar där så behövs efter att vi avlägsnat skadad betong genom bilning. För att säkerställa hållfastheten tar vi hjälp av konstruktörer som gör beräkningar utifrån vad de olika konstruktionerna ska klara av. Vi bygger även nya betongbjälklag och gjuter grunder till flerfamiljsbostäder.

Asfaltering

På Bygg & Miljö Stockholm AB lägger vi specialasfalt i form av gjutasfalt och mastix, men vi lägger även vanlig asfalt. Den asfalt vi lägger idag är återvinningsbar och därmed mer miljövänlig än tidigare. Bygg & Miljö Stockholm AB är även medlemmar i GAFS (Gjutasfaltföreningen) som verkar för vidare utveckling av gjutasfalt. Asfalt är framför allt en funktionell yta, men väl anlagd asfalt ser inte bara bra ut, utan håller även över tid. En förutsättning för detta är att ett fullgott underarbete utförs med bärlager och packning av massor för det förutsättningar som gäller. Vi garanterar alltid kvalitet i hela arbetet hela vägen från bärlager till asfalt.

Trädgårdsanläggning

Se skogen, trots alla träd. Vi utför alla former av trädgårdsanläggning och markarbeten i Stockholm i både mindre och större omfattning. Vi anlägger rabatter, gräsmattor, grusytor, stenläggning och utför plantering. Garanterat gott resultat, inklusive ett underarbete som håller.

Bygg/Snickeri

Förverkliga drömprojektet. Behöver du en hjälpande hand eller ett färdigt projekt? Vi utför om- och tillbyggnader av fastigheter och snickerier för utemiljö, som altaner och spaljéer. Vi respekterar trä och vet hur det ska hanteras för bästa resultat. Läs vidare och upptäck varför vi älskar trä.

Stenarbeten

Stensäkert bra resultat. Behöver du hjälp med stenarbeten? Vi anlägger marksten, grusytor och uppför murar. Vi arbetar både i betongsten och natursten, utifrån vilket du föredrar. Om det behövs underarbete med bärlager och markduk löser vi det. Bra stenarbete kan hålla längre än huset.

Ritningar/Design

Vi samarbetar med arkitekter, landskapsarkitekter, konstruktörer och trädgårdsdesigners. Oavsett om du ska bygga nytt eller anlägga trädgård så kan vi hjälpa dig att få underlag.

Trygghet i våra tjänster

Experter på mark och anläggning – specialister på innergårdar.
Vi utför renovering av innergårdar, terrasser, p-hus och garage med tätskikt och betongbjälklag. Vi utför dräneringar och markarbeten med finplanering så att våra kunder får trevliga och funktionella utemiljöer. Vi ser varje avtal med en ny kund som ett första steg i ett långsiktigt samarbete och försvinner inte efter avslutad entreprenad. Kontakta oss idag så visar vi vilken skillnad ett verkligt bra anläggningsföretag  kan göra!