Dränering i Stockholm

Låt någon som kan fuktskydd dränera er fastighet!

Dränering av fastigheter leder rätt utfört till mindre fuktbelastning på byggnaden och bättre isolering. Något som leder till bättre inomhusklimat och minskade uppvärmningskostnader. Att dränera en fastighet kan te sig enkelt, men att tex dränera äldre fastigheter skiljer sig från att renovera nybyggda fastigheter genom att grundkonstruktionen kan bestå klippblock och vara anpassad till berg eller annat. Detta ställer oss ibland inför utmaningar som gör att man måste tänka till för att inte gå i fällor som en nybörjare gör. Vatten är lurigt och letar sig alltid fram enklaste vägen om det inte dränerats bort på rätt sätt. Genom att vi byggt upp en gedigen kompetens i företaget vågar vi lova att ingen dränering är för svår för oss och vi ger oss inte förrän er byggnad är torr, oavsett om det kräver platonmatta, pordrän, tätskikt eller pumpbrunnar.

20160421-brf-viggen-2301

Tips

Kontakta oss för kostnadsfri bedömning och offert!