Tätskikt och gjutasfalt

Inbyggda tätskikt finns på många ställen!

På Bygg &Miljö Stockholm AB arbetar vi med inbyggda tätskikt i många olika konstruktioner. Ett inbyggt tätskikt innebär ett tätskikt som är dolt och arbeten med dessa kräver specialkunskap och erfarenhet. Något som vi på Bygg & Miljö Stockholm AB har gott om. Ett väl fungerande inbyggt tätskikt är en förutsättning för att underliggande konstruktion ska skyddas och fungera. Vi utför renoveringar och nyanläggning av inbyggda tätskikt på innergårdar, P-hus, garage, terrasser, balkonger och broar. Självklart är det viktigt att den typen av konstruktioner inte ger vika.

Ofta använder vi oss av Icopals tätskiktsmattor och mastix eller gjutasfalt när vi lägger tätskikt, men vi lägger även kemiska tätskikt när våra kunder så önskar. Bygg & Miljö Stockholm AB är anslutna till  TÄTSKIKTSGARANTIER™  vilket garanterar utförda tätskiktsarbeten av högsta kvalitet och ger försäkrad garanti på tätskiktet på 10 år.

Vi lägger också gjutasfalt eller mastix, vilket är en form av segare asfalt vilket gör att den håller emot vatten bättre än vanlig asfalt och därigenom skyddar de inbyggda tätskiktet bättre.

20160421-brf-viggen-2300

Tips

Kontakta oss idag för kostnadsfri bedömning och offert av tätskikt för terrasser mellan innergårdar och balkonger, broar och parkeringshus i Stockholm!