Älvsjö Medborgarhus

Projekt detaljer

Vad som gjorts:

Dränering av fastighet med pordrän. Återställning av markytor
med stenläggning.

Beställare:

Stockholm Stad


Kommun:

Stockholm