BF Idog

Projekt detaljer

Vad som gjorts:

Rivning av gamla ytskikt. Anläggning av rör för dagvatten. Uppbyggnad av nya ytskikt med murar, planteringeytor, stenläggning och grusytor.

 

Beställare:

BF Idog


Kommun:

Stockholm