BF Idog

Projekt detaljer

Vad som gjorts:

Rivning av gamla ytskikt. Dragning av nya rör för dagvatten, värme, el och gas. Uppbyggnad av nya ytskikt med murar, planteringsytor, stenläggning och grusytor.

 

Beställare:

BF Idog


Kommun:

Stockholm