Brf Baggen

Projekt detaljer

Vad som gjorts:

Rivning av gammal asfalt och ytskikt ned till gårdsbjälklag. Uppbyggnad med isolering och ny fallbetong. Anläggning av tätskikt. Nya genomgående dagvattenrör. Uppbyggnad av nya ytskikt med stenläggning och ny lanternin.

 

Beställare:

Brf Baggen


Kommun:

Stockholm