Brf Bulten

Projekt detaljer

Vad som gjorts:

Schakt och dränering med pordrän mot huskroppen. Uppbyggnad av nya ytskikt med stenläggning, uteplats och cykelskjul.

 

Beställare:

Brf Bulten


Kommun:

Stockholm