Brf Hökboet

Projekt detaljer

Vad som gjorts:

Rivning av gammal asfalt och överbyggnad på gården. Byte av lanterniner till nya. Uppbyggnad med ny fallbetong, nytt tätskikt och nytt ytskikt med stenläggning, planteringsytor, ljuspollare och ny avrinning för dagvatten.

 

Beställare:

Brf Hökboet


Kommun:

Stockholm