Brf Magne

Projekt detaljer

Vad som gjorts:

Markarbeten med återfyllnad av nedsjunkna områden i lerjord, varför utfyllnad skett med stor del lättviktsmaterial. Därefter ny asfaltering, stenläggning och gräsläggning.

 

Beställare:

Brf Magne


Kommun:

Huddinge