Brf Rudan

Projekt detaljer

Vad som gjorts:

Innergård med flera helt genomrostade balkar i betongbjälklaget och risk för ras. Rivning av betongbjälklaget och uppbyggnad av nytt betongbjälklag, isolering, fallbetong, tätskikt och plåtarbeten. Nytt ytskikt med stenläggning av natursten.

 

Beställare:

Brf Rudan


Kommun:

Stockholm