Brf Skarpöhöjden

Projekt detaljer

Vad som gjorts:

Dränering av mindre hus med pordrän. Återfyllnad och återställning av markytor.

Beställare:

Brf Skarpöhöjden


Kommun:

Nacka