Brf Skarpöhöjden

Projekt detaljer

Vad som gjorts:

Renovering av markytor i Orminge bostadsområde i Nacka. Finplanering i tre etapper med anläggning av stensatta ytor, anläggning av belysning, planteringsytor, gräsytor och asfalterade gångbanor och vägbanor.

Beställare:

Brf Skarpöhöjden


Kommun:

Nacka