Brf Stöttan

Projekt detaljer

Vad som gjorts:

Dränering av fastighet med pordrän. Återställning av ytor efter schaktning med asfaltering, planteringsytor och gräsytor.

 

Beställare:

Brf Stöttan


Kommun:

Stockholm