Brf Västergård

Projekt detaljer

Vad som gjorts:

Markarbete på helt överväxt stor innergård på Kungsholmen. Efter rensning av växtlighet anläggs stensatta gångar och sittplatser mellan planteringsytor och träd med liten fontän centralt.

 

Beställare:

Brf Västergård


Kommun:

Stockholm