Brf Viggen

Projekt detaljer

Vad som gjorts:

Gammal överbyggnad rivs ned till gårdsbjälklaget. Uppbyggnad med isolering, fallbetong och nytt tätskikt. Stenläggning med natursten över hela gården.

 

Beställare:

Brf Viggen


Kommun:

Stockholm