Cirkelvägen

Projekt detaljer

Vad som gjorts:

Markarbete i nybyggt bostadsområde. Finplanering med anläggning av gräsytor, planteringsytor, stenlagda gångar, asfaltering och snickerier.

 

Beställare:

Veidekke


Kommun:

Stockholm