Danderydsplan

Projekt detaljer

Vad som gjorts:

Finplanering av Danderydsrondellen med jordschakt, gräsytor och grusgångar.

Beställare:

SVEVIA


Kommun:

Stockholm