Hägerneholm

Projekt detaljer

Vad som gjorts:

Grundarbete med pålning och betongarbete för bostäder och garage, totalt ca 4000kvm. Komplett grundläggningsarbete med grundplatta, grundbalkar, kantbalkar och pelarfundament.

 

Beställare:

Hägerneholm Bostäder AB


Kommun:

Täby