Handelsbanken

Projekt detaljer

Vad som gjorts:

Renovering av terrass. Vattenläckage från terrass till underliggande kontorsrum åtgärdas med nytt tätskikt, dräneringsmatta och plattsättning.

Beställare:

Svenska handelsbanken


Kommun:

Stockholm