Kungsgatan

Projekt detaljer

Vad som gjorts:

Renovering av innergård med mindre del med gårdsbjälklag och större del på mark. Rivning och uppbyggnad av nytt betongbjälklag med combidec, foamglas isolering och tätskikt. Schakt och hantering av dagvatten, därefter asfaltering över hela gården.

 

Beställare:

Byggverket


Kommun:

Stockholm