Kv Åstorp

Projekt detaljer

Vad som gjorts:

Markentreprenad som innefattade rivning, marköverbyggnader med GC-vägar, gatubyggnad, bitumenbundna överbyggnadslager, marksten och kantstöd samt skellettjord, träd och planteringar, el-kanalisation för belysning mm.

 

Beställare:

Stockholm Stad Exploateringsnämnden


Kommun:

Stockholm