Kvarnbyskolan skolgård

Projekt detaljer

Vad som gjorts:

Upprustning av skolgård med nya lekytor, snickerier, asfaltering mm.

Beställare:

SISAB


Kommun:

Stockholm