Lekparken Apelsinen

Projekt detaljer

Vad som gjorts:

Nyanläggning av lekplats i Älvsjö med planteringar, stensättning, belysning, konstgräsplan, anläggning av fallskydd och lekredskap.

Beställare:

Stockholms Trafiknämnd


Kommun:

Stockholm