Mellansjö

Projekt detaljer

Vad som gjorts:

Förlängning av befintlig GC-väg, flytt och tillgänglighetsanpassning av busshållplatser, anläggning av övergångställen och cykelparkering.

 

Beställare:

Österåkers Kommun


Kommun:

Österåker