Rådhustorget

Projekt detaljer

Vad som gjorts:

Upprustning av Rådhustorget i Östhammar med nya markbeläggningar, sittplatser och planteringar. Entreprenad med grundläggningsarbeten, ledningsförläggning, hårdgjorda ytor, grönytor, utrustning och återställningsarbeten.

Beställare:

Östhammars Kommun


Kommun:

Östhammar