Rosenlundsparken

Projekt detaljer

Vad som gjorts:

Uppbyggnad av innergård inom nyproduktion.

Anläggande av hårdgjorda ytor & planteringsytor, anläggning av dagvatten, belysning samt droppbevattning & snickerier.

 

Beställare:

AB Stockholmshem


Kommun:

Stockholm