Runö Gård GC-väg

Projekt detaljer

Vad som gjorts:

Nyanläggning av GC-väg vid Åkersberga med schakt, markrör, asfaltering, belysning, L-stöd och planteringar.

Beställare:

Österåkers Kommun


Kommun:

Österåker