Spånga IP

Projekt detaljer

Vad som gjorts:

Anläggning av yta för snöupplag med L-stöd, schaktarbete och asfaltering.

Beställare:

Stockholm Stad


Kommun:

Stockholm