Stockholms kyrkogårdsförvaltning

Projekt detaljer

Vad som gjorts:

Finplanering i kulturskyddad mark vid uppståndelsekapellet, med anläggning av grusgångar med kantsten och stensättning.

Beställare:

Stockholms kyrkogårdsförvaltning


Kommun:

Stockholm