Sveavägen

Projekt detaljer

Vad som gjorts:

Dränering av fastighet i centrala Stockholm. Återställning av markytor med betonggjutning, stensättning och gräsytor.

Beställare:

Privat


Kommun:

Stockholm