Vällingbyskolan

Projekt detaljer

Vad som gjorts:

Upprustning av skolgården till Vällingbyskolan med snickerier, lekutrustning, konstgräs mm.

Beställare:

SISAB


Kommun:

Stockholm